היכן הכי כדאי לעבוד?
[תוצאות]




שוק ההון - השקעות


מונחים ומושגים מעולם שוק ההון

 
עם התקדמות העולם הגלובלי שוק ההון עולה, צומח ותופס תאוצה
לכן צוות BIZSPOT ריכז עבורכם מספר מונחים ומושגים מעולם שוק ההון
מניות

זהו נייר ערך המקנה לבעליו אפשרות להיות שותף בחברה על פי חלקו היחסי, שותף ברווחים ובעל זכות בצבעה בהחלטות.
ישנם מספר סוגי מניות סוגי מניות:
מניות רגילות-מניה
מניות בכורה
מניות בכורה צוברות
מניות הנהלה/יסוד

אגרות חוב
אגרת חוב היא למעשה הלוואה, המשקיע נותן הלוואה ותמורתה הוא מקבל ריבית לפי מה שהוסכם ובסוף תקופת ההלוואה מקבל גם את סכום ההלוואה המקורי.ישנם אגרת חוב ממשלתיות ואגרות חוב קונצרניות ועל כך נלמד בהמשך.
אגרת חוב להמרה
זהו נייר ערך המשלב בין נתינת הלוואה לחברה ובין החזקת המניה מכיוון שיש אפשרות למחזיק נייר ערך זה להודיע לחברה שהוא מחליף את ההלוואה במניות החברה. השיקולים להחלפה זו הינם מגוונים הן מבחינת המשקיע והן מבחינת החברה ועל כך נלמד בהמשך.

אופציה
מסמך / נייר הנותן למשקיע זכות למכור או לרכוש נכס בסיס כלשהו בדרך כלל במחיר ידוע ובתאריך מוסכם מראש. תמורת זכות זו נדרש המשקיע לשלם עלות/פרמיה כלשהיא למוכר הזכות. האפציה מונפקת לתקופה מוגדרת מראש שבסיומה היא אינה שווה כסף.כל אופציה משמעותה הימור על התנהגותו הצפויה של נכס הבסיס בעתיד.

כתב אופציה
נייר ערך המונפק על ידי חברה לצורך גיוס הון מהמשקיעים, כתב האופציה מקנה למחזיק בו זכות להחזיר את נייר הערך לחברה ולהוסיף סכום כסף ידוע מראש ולקבל תמורתו את המניה של החברה. זהו נייר ערך המשלב בין מניה לאופציה מכיוון שכתב האופציה מונפק לתקופה מוגדרת מראש שבסיומה היא אינה שווה כסף.
תעודות סל
זהו סוג של נייר ערך/מכשיר פיננסי המדמה את החזקת המדד ללא צורך לקנות את כל הניירות שנמצאות במדד, כיום יש תעודות על מדדי מניות ומדדי אגרות חוב.

תעודות סחורה
זהו סוג של נייר ערך/מכשיר פיננסי המדמה את החזקת הסחורה ללא צורך לקנות את הסחורה בפועל, כיום יש תעודות על נפט, זהב, וכסף.
אופציות כיסוי
זהו סוג של נייר ערך/מכשיר פיננסי המקנה למשקיע זכות למכור או לרכוש בעתיד מדד/סחורה/מטבע כלשהוא מהחברה המנפיקה מוצר זה.תעודה זו דומה לאופציות רגילות רק שהמשקיע אינו יכול להפסיד יותר ממה ששילם בהתחלה.


סוגי ריביות-מהם וכיצד להבחין ביניהם
ריבית-זוהי התמורה בנוסף להלוואה שהצד המלווה מחזיר
ריבית פשוטה-ריבית המחושבת כאחוז מההלוואה
ריבית דריבית-ריבית המחושבת לא רק כאחוז מההלוואה אלא גם נלקחת מהריבית שנלקחה בתקופה הקודמת
ריבית קבועה-אחוז ריבית שנשאר קבוע לכל תקופת ההלוואה
ריבית משתנה-אחוז ריבית שיכול להשתנות המהלך חיי ההלוואה

ריבית נומינלית-ריבית שאינה מתחשבת במועדי ותדירות התשלומים
דוגמא: לקחנו הלוואה של 10,000 ₪ בריבית של משלמים פעם ברבעון2% כמה נשלם שנתי 2%*12=24%
ריבית אפקטיבית מתואמת- ריבית שמתחשבת במועדי ותדירות התשלומים
דוגמא: לקחנו הלוואה של 10,000 ₪ בריבית של משלמים פעם ברבעון2% כמה נשלם שנתי 26.24%=1- 4^(3*%1+2)

ריבית ריאלית שקלית-ריבית שמשולמת מעבר לעליית מדד המחירים לצרכן
ריבית ריאלית מט"חית-ריבית המשולמת מעל לשינוי בשערי חליפין של שני מטבעות.
ריבית מוניטרית –הריבית לטווח של חודש שקובע בנק ישראל, הריבית בה נותן בנק ישראל כסף לבנקים.
ריבית הפריים- הריבית הבסיסית במשק, גבוהה ב 1.5% מהריבית המוניטרית.

סוגי אגרות חוב
מק"מ-מלווה קצר מועד, מונפק במחיר מתחת ל 100 ונפדה ב 100
גילון-אג"ח בריבית משתנה שקלית
שחר-אג"ח קבועה בריבית שקלית
גליל-אג"ח בריבית קבועה צמודת מדד
גלבוע- אג"ח בריבית דולרית