היכן הכי כדאי לעבוד?
[תוצאות]
נכסי קריירה בהליכי גירושין – כל מה שרציתם לדעת - עו"ד טל איטקין


הליכי גירושין הינם הליכים משפטיים אשר נועדו לחלק את הרכוש המשותף בין בני הזוג בעת פקיעת ברית הנישואין ביניהם.

הרכוש המשותף של בני זוג אינו מתבטא אך ורק בזכויות סוציאליות, נכסים או חשבונות בנק. במקרים רבים ניתן לאזן בין רכוש הצדדים גם בכל הנוגע לנכסי הקריירה כאשר אחד מהצדדים נשא במהלך חיי הנישואין בעול טיפול הילדים ומשק הבית לבדו בעוד הצד האחר פנה לפתח את הקריירה האישית שלו.

נכסי קריירה הינם ההגדרה לכושר ההשתכרות העתידי של האדם. נכסים אלה מורכבים בין היתר ממוניטין אישי אליו הגיע האדם במאמץ והשקעה רבה במהלך השנים ומהצלחה כלכלית כעצמאי או בתור שכיר בכיר. כאמור, נכסים אלו מגיעים לאחר השקעה של זמן ומשאבים כלכליים, במציאות היום יומית בה אנו חיים לא תמיד יכולים שני בני הזוג לממן ולחלק את זמנם כך שכל אחד מהם יוכל לפתח את הקריירה האישית. משכך, לעיתים בני הזוג חולקים את משאביהם כך שאחד מבני הזוג משקיע את מירב זמנו בטיפוח משק הבית והילדים ואילו השני יגדיל את כושר השתכרותו לטובת רווחת המשפחה כולה.

לעיתים, נכסי קריירה אלה עלולים להיותבעלי ערך רב והפסיקה כיום בוחנת היטב את הפער הנוצר בין הרכוש אשר היה בידי בני הזוג טרם הנישואין ובמהלכו, זאת בהתאם לתרומת כושר ההשתכרות של שני בני הזוג לכך. איזון נכסיקריירה נעשה על ידי גורמים נוספים כמו השכלת בן הזוג שנרכשה במהלך תקופת הנישואין, ניסיון מקצועי, ויתורים שונים שנעשו לטובת הקריירה האישית ועוד.

חשוב לזכור, כי לא בכל מקרה בית המשפט יתחשב בנכסי הקרירה של הצדדים. על מנת שנכסי קריירה יהוו נכס בר חלוקה עליהם להתגבש לכדי פער מהותי, כלומר פער ההשתכרות בין בני הזוג צריך להיות משמעותי .במקרה בו קיים פער לא מהותי בין הזוג או במקרים בהם ההתפתחות המקצועית של אחד מן הצדדים לא נעשתה הודות לוויתור מכל סוג שהוא של הצד האחר, לא יחשב בית המשפט את נכסי הקריירה של בני הזוג באיזון המשאבים ביניהם. מקרה בולט בו לא יתחשב בית המשפט בנכסי הקריירה הוא במקרה בו אחד מהצדדים נולד עם כישרון מולד ובן הזוג האחר לא ביצע שום תרומה לעניין זה.

נכסי קריירה הינם רכיב נוסף באיזון המשאבים בין בני זוג בהליך הגירושין. בארצות הברית קיימות נוסחאות מוסדרות ומותאמות לחישוב פערי שכר ונכסי קריירה, ניתן בהחלט לקוות כי גם מדינת ישראל, תשכיל ותעשה אם תקבע קריטריונים מוסדרים בכל הנוגע לחישוב פערים אלה בהליך הגירושין בין בני הזוג.

המאמר מוגש באדיבות עו"ד טל איטקין – מומחית בדיני משפחה