היכן הכי כדאי לעבוד?
[תוצאות]
מה זה id


כלי הזיהוי שלכם

ID כשמו כן הוא – סוג של זיהוי של הלקוח או הגולש

ID יכול להיות תעודת זהות, מספר  IP או אפילו מספר מסויים שמערכת כלשהי מצמידה אליך

במחשוב ID משמש ליצור זיהוי לתמונות לקישורים ואפילו לקבצים.