היכן הכי כדאי לעבוד?
[תוצאות]
ייעוץ עסקי - העסק הקטן והבנק


ייעוץ עסקי – מערכת היחסים בין הלקוח לבנק

מערכת היחסים בין בנק ללקוח מאופיינת בחשדנות הדדית ובתחושה של בעל העסק כי הבנק דופק אותו וכנראה שהוא צודק....

כשבעל עסק ניגש לבנק לפתוח חשבון בנק ולקבל מסגרת אשראי עליו לעמוד בהרבה דרישות מצד הבנק: לביטחונות, לערבות אישית, לעמלות גבוהות בניהול החשבון, בעבר גם לפתיחה של תוכניות חיסכון שהיו כדאיות לבנק אבל לא לבעל העסק.

גם היום הריבית הבנקאית לבעל עסק קטן מאוד גבוהה ונעה סביב 10% לשנה כאשר האינפלציה בישראל היא אפס,

הבנק מנצל את תלותו של בעל העסק בבנק כדי לסחוט אותו בעמלות גבוהות בריבית גבוהה יותר, בעל העסק יודע כי הבנק יכול לחסל אותו אם יחליט לסגור לו את ברז האשראי ולכן בעל העסק מקבל בהכנעה את העמלות הגבוהות של המימון הבנקאי.

מסגרת האשראי היא הכלי שבידי הבנק לסחוט את בעל העסק, בעל העסק מנצל את המסגרת עד תום ועומד בתקרת המסגרת, כל חריגה מהמסגרת יכולה להוביל אותו לחדלות פירעון כי הבנק יכול להחליט לא לכבד המחאות שחורגות ממסגרת האשראי ולכן בעל העסק נתון לרחמי מנהל הבנק בכל רגע נתון.

הבנק בבואו להחליט אם להמשיך לעבוד עם לקוח מסוים יכול לקבל בלחיצת מקלדת את ניתוח ההכנסות והרווח הכוללים ברמת הלקוח הבודד, הבנק יודע בדיוק מה תרומתו של הלקוח לבנק בעמלות ובריביות שהוא גובה ממנו, אבל הלקוח לא יודע את תרומתו לבנק.

מדוע נדרש ייעוץ עסקי ?

· יתרה נזילה בחשבון – בעל העסק מחזיק ביתרת זכות עליה אינו מקבל ריבית מהבנק, הבנק מנצל את היתרה למינוף ולמתן הלוואות ללקוחות, בעל העסק לא מודע לתרומתו לבנק על היתרה הנזילה שלו.

· פיקדונות- בעל העסק מחזיק בפיקדונות בריבית אפסית, מצד שני הוא משלם על מסגרת האשראי ריבית כפולה ומשולשת.

· עמלות –לבעל העסק אין יכולת או מידע על היקף העמלות, הדבר נסתר ומוצנע בדפי החשבון, כך הבנק יכול להמשיך ולגבות סכומים מופרזים ללא מחאה של בעל העסק.

לבעל העסק אין את הכלים והזמן לבדוק את כל הצד הפיננסי בהתנהלותו מול הבנק, הבנק מנצל את חוסר הידע של בעל העסק כדי לגבות ממנו עמלות וריביות גבוהות יותר, הקושי לעבור בנק גם הוא הופך את בעל העסק לשבוי של הבנק.

לכן ההמלצה לבעל העסק היא לקחת יועץ עסקי לליווי העסק, היועץ העסקי יעזור לבעל העסק לקחת את הבנק הזול ביותר, היועץ יעזור לבעל העסק ליצור לעצמו רזרבה כספית כך שהוא לא יהיה שבוי בידי מנהל הבנק ובכל רגע נתון יוכל לעבור לבנק אחר, מה גם ש- 60% מעלות המימון לייעוץ העסקי מגיעה מן המדינה.

אודות הכותב:

עמרם בן ישי הוא יועץ עסקי, כלכלי ופנסיוני לבעלי עסקים ופרטיים. עמרם הוא יועץ עצמאי ובלתי תלוי, בוגר איקא והמי"ל במגמת אימון אישי ועסקי ומוכר כחונך עסקי של המרכז לטיפוח יזמות (מט"י) מטעם משרד המסחר והתעסוקה.

http://www.ben-ishai.co.il