היכן הכי כדאי לעבוד?
[תוצאות]
גיוס עובדים לעסקים גדולים לעומת עסקים קטנים


מי אמר שקשה יותר לגייס עובדים עבור עסק קטן מאשר עבור עסק גדול? זה ממש לא נכון. מדוע?

עסק קטן, בניגוד לעסק גדול, נוהג לגייס מעט עובדים, בדרך כלל מספר קטן, כמו אחד, שניים או שלושה – בשנה. נראה שאין מדובר במטלה קשה, בלי קשר למצב העבודה בשוק. ובכן, מסתבר שהדברים מעט יותר מורכבים מכפי שהם נראים על פני השטח.

למשל, עסק הכולל עובד אחד, ושעולה בו צורך לגייס עובד נוסף, משמעות הדבר היא הגדלת מצבת העובדים של העסק במאה אחוזים. מובן שאין להפחית ממשמעות הפעולה. ישנן השלכות רציניות הן על פעילות העסק והן על אספקטים אחרים הקשורים בעסק.

במקרה שהליך הגיוס היה כושל והעובד החדש לא משכיל להתמזג עם אופי העבודה הקיים ולהבין את מהות עבודתו, הרי שהנזק הנגרם לעסק עשוי להיות ניכר ואף משמעותי: בין אם בשל המשכורת המשולמת בעבור עבודה בלתי יעילה, כשלים בביצוע ועוד.

נוכל לשתף אתכם כאן במספר טיפים לטובת גיוס חכם של מספר מצומצם של עובדים, עבור עסק קטן, לטובת צמיחה ושגשוג, תוך הימנעות מכישלונות וכשלים אפשריים, שבסופו של דבר, יביאו להפסדים, וייתכן אף שלסגירת החברה לצמיתות.

תכנון פרופיל המועמד

טעות נפוצה של מגייסים היא אי-תכנון של תהליך ראוי עבור גיוס עובדים מוצלח. אין להקל ראש בעניין זה; הקלת ראש משמעותה חוסר הבנה של פוטנציאל הנזק שעשוי להיגרם בעתיד הקרוב או הרחוק של החברה. גיוס טוב לעומת זאת, בנוסף על גיוס מהיר, יביא לשגשוג וגדילה של העסק.

כיצד מגדירים פרופיל טוב של העובד החדש? הגדרת פרופיל שכזה כוללת קריטריונים והגדרות טכניות, כולל – ידע טכני ומקצועי קודם, מסגרת תפקיד ושעות עבודה, הכשרה מוקדמת וכישורים מולדים או נרכשים. מדובר ברשימה שניתן לקבל אף בשיחת טלפון מקדימה לריאיון, מה שעלול לחסוך זמן רב, באם מתברר שהמועמד אינו מתאים (עבודת משמרות לא מתאימה לו - במקום הדורש משמרות, מספר שעות העבודה נמוך מדי עבורו, מיקום גיאוגרפי בלתי מתאים ועוד).

נוסף על אלו, קיימים גורמים התנהגותיים שיש להגדיר, לטובת הצלחה במילוי התפקיד. עניין זה יהווה בסיס חשוב לניהול הריאיון.

תכנון נאות של מקורות גיוס עובדים

המקום הטוב ביותר למציאת מועמדים מתאימים היא שאלה חיונית שיש לקחת ולהתייחס אליה ברצינות הראויה. מנהלי גיוס, חדשים כותיקים, מבינים כי מדובר בסוגיה מורכבת שיש לתת עליה את הדעת טרם מתחילים הליך של גיוס עובדים. אין זה משנה אם מדובר בגיוס עובדים לטובת עסק גדול או עסק קטן. זה רק נדמה שכאשר ישנו צורך לגייס מספר קטן של אנשים, הבעיה קטנה, שהרי ישנו היצע עובדים גדול.

המציאות אינה פשוטה כל-כך; גם אם נדמה שהעובדים יקפצו על המציאה, הרי שלעובדים בני ימינו יש סטנדרטים גבוהים. יש לזכור זאת ולמצוא דרכים הולמות "לפתות" עובדים פוטנציאליים לרצות לעבוד בעסק.