נוהל גילוי מרצון 2018

 
     איש רשות המסיים מושיט יד לעזרה למי שעשה גילוי מרצו
צור קשר עם מומחה מס
לבדיקה דיסקרטית

  נוהל גילוי מרצון חוזר ואולי בפעם האחרונה?

 

לאור הצלחת פרויקט נוהל גילוי מרצון שהסתיים, ומתוך הבנה כי באמצעות הבטחת הגנה מפני תביעה משפטית ופלילית עומדת לרשות רשויות המס האפשרות לגבות כספי מיסוי אבודים רבים, תוך חיסכון בעלויות חקירה, תביעה וכל הנדרש להליכים מעין אלו, נקבעה בחודש דצמבר 2017 על ידי רשות המיסים בישראל יציאה מחודשת למסלול נוהל גילוי מרצון לשנת 2018.

משמעות הביטוי היא אחת: נישומים פרטיים ו/או עסקיים יועלו לדווח על כספים שהתקבלו על ידם בנסיבות שונות ולא דווחו בעבר כנדרש בחוק, תוך תשלום מלא של המס הנדרש מהם לרבות ריבית והצמדה, ובהליך זה יזכו להגנה וחסינות מפני תביעה משפטית פלילית בשל העלמת מס וכל העבירות הנגזרות מכך, לרבות הלבנת הון.

הנוהל שנועד למלא את קופת המדינה מחד גיסא ולעודד התנהלות כלכלית תקינה מאידך גיסא, מתייחס לנישומים פרטיים, עסקים קטנים, חברות וארגונים. נוהל גילוי מרצון לרשויות המס אינו מתייחס לנישומים אשר כנגדם נפתחה חקירה פעילה, ואלו יאלצו להתמודד עם תוצאות העלמת המס לכאורה בדרכים המשפטיות המקובלות וללא כל חסינות.

מדובר בנוהל גילוי מרצון על נכסים והכנסות מחוץ לישראל, לרבות חשבונות בנק בחו"ל. חוקי המיסוי הנוקשים והבקרה עליהם הביאו לשיתופי פעולה בינלאומיים בין בנקים לרשויות המיסוי של המדינות השונות, ורבים מבינים כי מדובר אך בעניין של זמן עד לחשיפת חשבונות וסכומי כסף שהופקדו אליהם, בבנקים בחו"ל, לצרכי השתמטות ממיסוי.

נוהל גילוי מרצון של רשות המיסים אף מציע מספר מסלולים שונים להצהרה בניהם גילוי מרצון במסלול הרגיל, גילוי מרצון במסלול האנונימי וגילוי מרצון במסלול מקוצר. לכל אחד מן המסלולים הללו הפרמטרים הייחודיים לו והתנאים הנדרשים בכדי לעמוד בו, במטרה לספק לנישום את הדרך הבירוקרטית הנוחה והבטוחה ביותר לשתף פעולה עם רשויות המס, לשלם את חובותיו ולהמשיך בפעילותו האזרחית ו/או העסקית ללא כתם וללא חשש.

תנאי ראשוני ובסיסי להצהרה על פי נוהל גילוי מרצון החדש הוא הצהרה בתום לב מלא, במטרה להסיר את ענייני המיסוי במלואם וכחוק, ללא כל חקירה תלויה כנגד הנישום ו/או כנגד בן/ בת זוגו. אי עמידה בתנאי זה, ניסיון הסתרה של הכנסות או מקורן או גילוי כי הצהרת הגילוי מרצון נעשתה לאחר פתיחת חקירה בעניינו של הנישום, תוביל למעבר למסלול גביית המס הרגיל, ללא כל חסינות, כאשר הנישום חשוף לתשלום המיסוי המלא, קנסות ואך העמדה לדין פלילי.

בהשתלבות במסלול נוהל גילוי מרצון 2018, בשל מורכבות הנוהל ובזכות מגוון המסלולים המתאפשרים להצהרה, מומלץ וכדאי לתת את הדעת בכובד ראש בנוגע לאופן ההצהרה, למילוי הטפסים והדו"חות ולאופן חבות המס. ייעוץ משפטי-פיננסי הוא כלי חשוב בעת פניה אל רשויות המס, במטרה לנצל את זכויות ההצהרה מרצון במלואן, ללא כל חשש או סיכון.

 


 
גילוי מרצון אנונימי
גילוי מרצון אנונימי
 
 
מיני אתר זה נבנה על ידי BIZSPOT - רעיונות לעסקים ויזמים